Proč autorizované kurzy?

16.02.2022

Veškeré kosmetické a tatérské kurzy byly do nedávné doby pouze akreditované. Akreditace je samozřejmě potřeba stále. Je důkazem, že skutečně můžete vámi vybranou činnost vykonávat, protože máte potřebné znalosti, které jste získali buď v praxi, nebo pomocí akreditovaného kurzu.

Ale věci se mění. Nyní je ještě navíc potřeba u některých živností - včetně kosmetických a včetně živností pracujících s porušením integrity kůže (klasické tetování, piercing, permanentní make-up ad.) - složit speciální zkoušku, autorizaci, ve všech jmenovaných oborech.

Autorizace je forma standardizované zkoušky vašich znalostí před pověřenou, autorizovanou osobou, která následně potvrdí, že opravdu můžete danou činnost vykonávat. Po složení standardizované zkoušky získáte nejvyšší možné vzdělání v oboru a svou práci pak vykonáváte už bez garanta*. Rekvalifikační kurzy bez autorizace jsou nyní neplatné a pro cestu za vaším snem vám rozhodně nestačí.

* Jedinou výjimku představuje kombinace kurzů kosmetička a porušení integrity kůže (klasické tetování, permanentní make-up, piercér), kdy je na vykonávání činnosti porušení integrity kůže třeba garant pouze na 1 rok (místo původních 5 let).

Pokud totiž podstoupíte jiný než autorizovaný kurz, nastanou problémy. Působení v oboru bez potřebné autorizace bude "oceněno" přinejmenším velkou pokutou.

O konkrétní rekvalifikace a autorizace se u nás stará MŠMT a MZČR v rámci určených standardů. Vznikla tak národní soustava kvalifikací (NKS), která je průběžně budovaným, státem podporovaným registrem profesních kvalifikací na pracovním trhu, které jsou celostátně uznávané.

Pokud jste se rozhodli působit na poli krásy a mít vlastní kosmetické, nebo tatérské studio, budete také potřebovat projít autorizovaným kurzem. A právě takové vám nabídne Academy of Beauty, zastoupené Hanou Kučerovou. Díky nám získáte jak potřebnou rekvalifikaci pro vaše budoucí povolání, tak nutnou autorizaci.

Po absolvování autorizovaných kurzům od Academy of Beauty budete mít jistotu, že vaše nová vybraná kvalifikace bude uznána po celé republice a navíc i v celé Evropské Unii, a také, že své vzdělání získáte jen od těch nejlepších.