academyofbeauty.cz

Kosmetické kurzy Brno
kurzy-kosmetiky-brno
Máte dotaz? Ozvěte se.
774 652 333
Po-pá 08-18 h

telefon-ikona

Časté dotazy

Odpovídáme na Vaše nejčastější dotazy

Veškeré kosmetické a tatérské kurzy byly do nedávné doby pouze akreditované. Akreditace je
samozřejmě potřeba stále. Je důkazem, že skutečně můžete vámi vybranou činnost vykonávat,
protože máte potřebné znalosti, které jste získali buď v praxi, nebo pomocí akreditovaného
kurzu.
Ale věci se mění. Nyní je ještě navíc potřeba u některých živností – včetně kosmetických a
včetně živností pracujících s porušením integrity kůže (klasické tetování, piercing,
permanentní make-up ad.) – složit speciální zkoušku, autorizaci, ve všech jmenovaných
oborech.
Autorizace je forma standardizované zkoušky vašich znalostí před pověřenou, autorizovanou
osobou, která následně potvrdí, že opravdu můžete danou činnost vykonávat. Po složení
standardizované zkoušky získáte nejvyšší možné vzdělání v oboru a svou práci pak
vykonáváte už bez garanta*. Rekvalifikační kurzy bez autorizace jsou nyní neplatné a pro
cestu za vaším snem vám rozhodně nestačí.
* Jedinou výjimku představuje kombinace kurzů kosmetička a porušení integrity kůže
(klasické tetování, permanentní make-up, piercér), kdy je na vykonávání činnosti porušení
integrity kůže třeba garant pouze na 1 rok (místo původních 5 let).
Pokud totiž podstoupíte jiný než autorizovaný kurz, nastanou problémy. Působení v oboru bez
potřebné autorizace bude "oceněno" přinejmenším velkou pokutou.
O konkrétní rekvalifikace a autorizace se u nás stará MŠMT a MZČR v rámci určených
standardů. Vznikla tak národní soustava kvalifikací (NKS), která je průběžně budovaným,
státem podporovaným registrem profesních kvalifikací na pracovním trhu, které jsou
celostátně uznávané.
Pokud jste se rozhodli působit na poli krásy a mít vlastní kosmetické, nebo tatérské studio,
budete také potřebovat projít autorizovaným kurzem. A právě takové vám nabídne Academy
of Beauty, zastoupené Hanou Kučerovou. Díky nám získáte jak potřebnou rekvalifikaci pro
vaše budoucí povolání, tak nutnou autorizaci.
Po absolvování autorizovaných kurzům od Academy of Beauty budete mít jistotu, že vaše
nová vybraná kvalifikace bude uznána po celém světe, a také, že své vzdělání získáte jen od
těch nejlepších.

Pokud se chystáte na náš kurz, je důležité vzít si na paměť několik důležitých informací. První
a zásadní věcí je, že naše materiály jsou pro vás připraveny, takže si nemusíte nic s sebou
přinášet. Skripta jsou také zajištěna a budou k dispozici během kurzu. Při kurzu je důležité,
abyste měli převlečení. Pokud pracujete s kosmetikou, musíte být celí v bílém, včetně bot.
Pokud se specializujete na oblast porušení kůže, jako je tetování nebo permanentní make up,
budete muset být oblečeni celí v černém. Naše kurzy jsou intenzivní a klíčovým faktorem pro
úspěšné absolvování kurzu je, abyste se nevzdávali pozornosti. Proto vám nedovolíme
používat telefony během kurzu. Během výuky bude probíhat pětihodinový blok, který je

rozdělený na jednu 30minutovou přestávku. Po celou dobu máte k dispozici zdarma kávu a
čaj.

Od roku 2023 platí v České republice novela zákona o vzdělávání dospělých, která vyžaduje,
aby účastníci akreditovaných kurzů absolvovali autorizovanou zkoušku. Tato novela zákona
se vztahuje na kurzy, které jsou akreditované vzdělávacími institucemi, jako jsou například
vysoké školy, odborné školy a jiné akreditované vzdělávací instituce. Cílem této změny je
zajistit, aby účastníci kurzů získali kvalitní vzdělání a aby bylo možné ověřit, zda účastníci
skutečně získali potřebné vědomosti a dovednosti pro své obory. Proto budou muset účastníci
absolvovat autorizovanou zkoušku, která ověří jejich znalosti a dovednosti.

Pokud se rozhodujete mezi akreditovaným a autorizovaným kurzem, je důležité vědět, že
akreditované kurzy mají garantovanou kvalitu a jsou v České republice uznávané. Nicméně,
autorizovaný kurz je platný nejen v České republice, ale i v zahraničí, což je velká výhoda.
Další rozdíl mezi těmito dvěma typy kurzů spočívá v garanci. Zatímco u akreditovaných
kurzů musí být garantem kurzu osoba s minimálně 5 lety praxe v daném oboru, u
autorizovaného kurzu tato požadavky neexistuje. Nicméně, pro otevření živnosti je nutné mít
garantovány kvalifikace a odbornost, a bez garanta není možné si otevřít živnost. Pokud se
rozhodnete pro garanta, může cena garanta činit od 10 do 20 tisíc korun ročně. Je důležité
zvážit tyto faktory a zvolit ten typ kurzu, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a cílům.
Díky našim kurzům ušetříte až 80 000 Kč.

Přejít nahoru